Wysokie kwalifikacje po studiach podyplomowych na prestiżowej uczelni wyższej

Studia podyplomowe są skierowane do wszystkich absolwentów studiów wyższych. Oczywiście trzeba już mieć tytuł inżyniera, magistra lub licencjata. Bardzo często taki rodzaj studiów wybierają osoby aktywne zawodowo, w celu podniesienia swoich kwalifikacji.

Główny cel studiów podyplomowych

Nowa wiedza i umiejętności przekładają się znacząco na możliwości zawodowe. Rynek pracy rozwija się bardzo dynamicznie i staje się coraz bardziej wymagający. Oferta w zakresie płatnych i bezpłatnych studiów podyplomowych pozwala na wybór dostosowany do możliwości finansowych. Kształcenie z danej dziedziny nauki pozwala na uzyskanie w niej konkretnej specjalizacji. W trakcie nauki zdobywane są także przydatne umiejętności związane z wybranym zawodem lub kierunkiem specjalizacji. Nabywane są kompetencje twarde, które skutecznie pomagają w dalszej karierze zawodowej. Oczywiście rozwijamy też kompetencje miękkie, które związane są z życiem społecznym.

Ogólne warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Kandydat na w zależności od rodzaju uczelni musi spełnić określone warunki związane z naborem. Oczywiście ten etap już jest odpowiednio uproszczony w stosunku do studiów pierwszego stopnia.

Z reguły trzeba spełnić następujące warunki:

– posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich;

– rejestracja w systemie uczelni i prawidłowe wypełnienie ankiety rekrutacyjnej;

– przedstawienie dokumentu tożsamości;

– złożenie dokumentów w odpowiednim terminie;

Rozwijanie nowych zainteresowań

Studia podyplomowe nie stanowią jedynie poszerzenia dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Stwarzają również szansę na zmianę posiadanych kwalifikacji oraz dają realną szansę uzyskania nowego zawodu. Tempo zmian i zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów przekłada się na popularność takich studiów. Oczywiście z zależności od wybranego kierunku różnią się one długością trwania, uzyskanymi uprawnieniami, a także ceną. Opcja, jaką są bezpłatne studia podyplomowe od lat cieszy się dużą popularnością.

Wybór uczelni

Obecnie mamy duży wybór uczelni oferujących taką formę nauki. Szybki rozwój społeczeństwa, nowe technologie i coraz większa świadomość korzyści z wiedzy przyciąga osoby chcące się rozwijać. Studia podyplomowe na wysokim poziomie nauczania oferuje Akademia Ignatianum. Jest to uczelnia Filozoficzno-Pedagogiczna, której celem jest wykształcenie przyszłych doktorów na wybranych wydziałach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here