prawo do opieki nad dzieckiem

Coraz więcej dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Z tego powodu wielu mężczyzn, którzy posiadają potomka będącego owocem nieformalnej relacji, zadaje sobie pytanie, jakie mają prawo do opieki nad nim. W tym artykule dowiesz się, jakie jest prawo ojca do opieki nad nieślubnym dzieckiem.

Jakie ojciec ma prawo do opieki nad nieślubnym dzieckiem?

Okazuje się, że w tym przypadku status związku rodziców nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ojciec ma takie same prawa do dziecka, jak i matka. Jedyne, o czym musi pamiętać to dopełnienie pewnych formalności, o których możecie więcej dowiedzieć się z tego artykułu.

Żeby w ogóle można być uznanym za ojca dziecka ze związku pozamałżeńskiego, najpierw trzeba dokonać tzw. ustalenia ojcostwa. Można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest procedura uznania ojcostwa. Cały proces polega na tym, że ojciec dziecka składa oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego, w którym informuje, że jest on ojcem dziecka. Niestety, żeby doszło do uznania ojcostwa w takiej sytuacji, niezbędnym krokiem jest potwierdzenie prawdziwości oświadczenia ojca przez matkę dziecka w ciągu 3 miesięcy.

Jednak nie zawsze sytuacja jest taka prosta, często matka dziecka nie potwierdzi wersji ojca. Warto w takiej sytuacji skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata. Prawo do opieki nad dzieckiem pomoże zrozumieć Adwokatrodzinny.Wroclaw.pl, ta kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym, również w kwestiach związanych z ustaleniem ojcostwa.

Co robić kiedy matka dziecka nie potwierdzi wersji ojca?

W sytuacji kiedy matka dziecka nie chce potwierdzić, że mężczyzna jest ojcem dziecka ze związku pozamałżeńskiego, to w takiej sytuacji może on wnieść pozew do sądu, którego przedmiotem będzie ustalenie ojcostwa na drodze sądowej.

Podstawą do wytoczenia sprawy o ustalenie ojcostwa jest tzw. domniemanie, że mężczyzna faktycznie jest ojcem dziecka. W trakcie procesu domniemany ojciec dziecka musi udowodnić, że doszło do obcowania płciowego z matką dziecka. Co oczywiste, jeżeli nie doszło do obcowania płciowego, w takiej sytuacji nie ma podstaw do uznania ojcostwa.

Jakie mogą być dowody w sprawie o ustalenie ojcostwa?

Sąd dopuszcza różne dowody w tego rodzaju procesach. Mężczyzna może udowodnić, że doszło do obcowania płciowego, np. poprzez pokazanie sms-ów, listów czy dzięki zeznaniom świadków, którzy potwierdzą, że doszło do obcowania płciowego między partnerami w czasie związku pozamałżeńskiego.

Sąd może dopuścić również do wykonania badania DNA, których wynik będzie ostatecznym dowodem, czy mężczyzna faktycznie jest ojcem dziecka.

Co po ustaleniu ojcostwa dziecka?

Jeśli proces zakończy się sukcesem i dojdzie do ustalenia ojcostwa, to mężczyzna zyska równy udział w wychowaniu dziecka i w podejmowaniu decyzji np. o sposobie leczenia dziecka i wyborze religii. Jednak prawa łączą się również z obowiązkami, dlatego mężczyzna w przypadku rozstania z partnerką musi łożyć pieniądze na utrzymanie dziecka (alimenty).

W sytuacji gdy partnerzy żyją w rozłączeniu (związek pozamałżeński już nie istnieje), to sąd może ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sąd może powierzyć sprawowanie władze rodzicielskiej jednemu z rodziców lub obojgu, w pewnych sytuacjach może także ograniczyć pewne elementy władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

Nie zmienia to jednak faktu, że ojciec nieślubnego dziecka po ustaleniu ojcostwa ma takie same prawa do starania się do opieki, jak w przypadku dziecka ze związku małżeńskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here